Home

Welkom op de website van de Stichting Van de Sandt

De Stichting Van de Sandt richt zich vooral op het bevorderen van de onderlinge band in de familie Van de Sandt

Op deze website wordt informatie gepubliceerd over de genealogie en de geschiedenis van de Duits/Nederlandse familie Van de Sandt. De website ondersteunt tevens de familiecontacten, middels familienieuws, aankondigingen en verslagen van familiereünies, excursies en activiteiten.


Welcome on the website of the Dutch Van de Sandt Foundation

The Dutch Van de Sandt Foundation aims for the enhancement of the mutual ties in the family.

On this website information is published concerning the genealogy and history of the German / Dutch family Van de Sandt. The website is also used to support family contacts, by means of familynews, announcements and reports of family reunions, excursions and activities.


Herzlich willkommen auf der Website der niederländischen Van de Sandt Stiftung

Die niederländische Van de Sandt Stiftung beschäftigt sich mit der Förderung der Familienverbindungen.

Auf dieser Website findet man Auskünfte über die Genealogie und Geschichte der deutsch / niederländischen Familie Van de Sandt. Die Website unterstützt auch die Familienkontakte, mittels Familienanzeigen, Ansagen und Berichten von Familientreffen, Ausflugen und Aktivitäten.