Familiedag 2017

Familiedagen

Om de onderlinge band in de familie te bevorderen heeft het nieuwe bestuur in 2016 het initiatief genomen om tweejaarlijks een excursie of activiteit te organiseren. Een activiteit waar zowel de jongere als oudere familieleden, hun partners en (jonge) kinderen elkaar in ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten.

Verslag familiereünie 2021.

Vanaf 2006 organiseert de Stichting Van de Sandt elke 5 jaar een familiereünie met een activiteit, waarbij gestreden wordt om de Gerhard wisselbokaal. Na kleiduivenschieten in 2006, klompengolf in 2011 en bowlen in 2016 was het ditmaal midgetgolfen. Midden in de bossen te Doorn ligt de 18 holes baan van brasserie Parkhuys Rosarium, waar we op zondag 12 september 2021 te gast waren.

In totaal waren 40 familieleden aanwezig, waarvan 13 uit de 18e generatie, 16 uit de 19e generatie en 11 uit de 20e generatie. ’s Morgens was de ontvangst in de ruime bovenzaal met heerlijk gebak naar keuze en een kopje koffie, thee of limonade. Na alle corona perikelen was het een hartelijk weerzien voor velen.

Casper bedankte in zijn welkomstwoord Marcel voor zijn inzet als secretaris in de afgelopen jaren. Paul lichtte nog enkele praktische zaken toe, waarna we de golfsticks en speelkaarten ophaalden om te gaan midgetgolfen in groepjes van 4.

Verschillende holes vereisten uiterste concentratie en behendigheid. Iedereen deed zijn best en had er plezier in. Al tijdens het midgetgolfen brak de zon door. Ook het grote buitenterras was voor ons gereserveerd. Daar ontstonden al gauw geanimeerde gesprekken.

Bij de telling van de scorebriefjes bleek Annerien, dochter van Wil Onderdenwijngaard-van de Sandt, de winnares! Zij mocht de Gerhard bokaal met oorkonde van Casper in ontvangst nemen. Voor alle kinderen was er een stopflesje met snoep.

Een voortreffelijk lunchbuffet op het zonnige terras sloot deze familiedag af.

Jong en oud hebben weer samen genoten van een geslaagde familiereünie, waarbij we elkaar in ongedwongen sfeer konden ontmoeten.

Familiedag 2019

De familiedag 2019 vond plaats op 19 mei in het Archeon te Alphen aan den Rijn. Het themapark richt zich op het beleven van de geschiedenis van de prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen.

36 familieleden waren aanwezig, veelal met 3 generaties. We hadden geluk met het mooie weer en konden buiten zitten op het terras.

Kinderen en volwassenen hebben zich goed vermaakt. Al bij binnenkomst waren verschillende kinderen geboeid door de ridderdemonstratie of enthousiast bezig met Romeinse helmen en harnassen.

Na de ontvangst gingen we het Archeon park ontdekken, waarbij verschillende familieleden deelnamen aan het boogschieten en zwaardvechten of het gladiatorengevecht bezochten. De middag werd afgesloten met een gezellige borrel en voor sommigen met pannenkoeken.

Jong en oud hebben weer samen genoten van een gezellige familiedag, waarin we elkaar in ongedwongen sfeer konden ontmoeten.

Familiedag 2017

Familiedag 2017De familiedag vond op zaterdag 9 september 2017 plaats in het hart van de Betuwe in het GeoFort. Het educatieve themapark over Geo, waarbij speuren en ontdekken centraal staan. Casper en Ans van de Sandt hadden van te voren een bezoek gebracht en een leuk programma voor ons samengesteld, waar 32 familieleden enthousiast aan hebben deelgenomen.
Programma
13.30 uur – Warm ontvangst met vers gebak.
14.15 uur – GeoExperience. In de verschillende zalen en buiten kon je samen (jong en oud) ontdekken en beleven van bamboe bouwen, aardbevingstafel, zandvulkaan, pontje, doolhof en Minecraft speurtocht.
14.30 uur – Een rondleiding over het Fort.
16.30 uur – Borrel op het zonnige terras met lekkere hapjes.

Het was enorm leuk om te zien hoe jong en oud samen genoten van een heerlijke middag. De foto’s spreken voor zich!

Familiedag 2016

img_67011Op zaterdag 16 april 2016 werd de 3e familiereünie gehouden bij het hotel Mitland en bowling te Utrecht. In de Brasserie van het hotel verzamelden zich 67 deelnemers, waarvan 26 deelnemers uit de 18e generatie, 25 deelnemers uit de 19e generatie en 16 uit de 20e generatie. De komst van deelnemers uit de verschillende generaties maakte de familiedag meteen al tot een succes. Naast de Nederlandse deelnemers waren Felix van de Sandt met zijn vrouw Monica en zoon Wim met Anna uit Duitsland aanwezig, Regine van de Sandt uit België en Anke van de Sandt uit Canada.Na het welkomswoord van Rogier van de Sandt gingen 21 deelnemers onder leiding van een gids naar het aangrenzende Fort de Bilt, onderdeel van de historische Nieuwe Hollandse Waterlinie. De overige deelnemers vertrokken naar de bowlingzaal, waar we alle 9 bowlingbanen hadden gereserveerd,  6 banen voor volwassenen om te strijden voor de Gerhard wisseltrofee en 3 banen voor de kinderen voor de gouden, zilveren en bronzen medailles. De bowlingcomputer wees bij de volwassenen Rogier aan met het hoogste aantal punten. Ilse, Jochem en Huub, drie kleinkinderen van Harry, haalde bij de kinderen de hoogste scores.

Casper reikte daarna aan Rogier de Gerhard van de Sandt wisseltrofee uit, vergezeld van de oorkonde, waarin verwezen wordt naar de prijs die Gerhard van de Sandt 316 jaar geleden bij het koningsschieten in Xanten had behaald. Ilse kreeg de gouden medaille omgehangen, Jochem de zilveren en Huub de bronzen medaille.Casper dankte daarna Max van de Sandt, Jos Spierenburgh en Huub van de Sandt, die aftreden als bestuurslid van de Stichting Van de Sandt voor hun grote inzet  in de afgelopen jaren. Max als Pater Familias, oprichter van de Stichting en hoofdauteur van het familieboek kreeg een fles wijn overhandigd.

Casper kondigde aan dat de Stichting zich nu meer gaat richten op het bevorderen van de contacten in de familie zoals het organiseren van reünies. Nieuwe bestuursleden uit de jongere generatie zullen worden aangezocht om de plaatsen van de aftredende leden in te nemen.

Max memoreerde in zijn dankwoord de plezierige samenwerking, eerst met Hein Onderdenwijngaard en daarna met Casper bij het tot stand komen van de publicaties, die uiteindelijke hebben geleid tot het familieboek. Na een toast op de onderlinge band in de familie, werd een groepsfoto gemaakt. De familiedag werd afgesloten met een voortreffelijk warm dinerbuffet. Dit gaf velen de gelegenheid de onderlinge contacten te verstevigen.

Familiedag 2011

Ruim 60 familieleden, in leeftijd variërend van 1 tot 88, waren op 17 september naar Kamerik (bij Woerden) gekomen voor een gezellige en sportieve familiereünie. Uit België waren Elsabé van de Sandt (88) met haar dochter Régine aanwezig. Heinrich van de Sandt en zijn zuster Rita uit Düsseldorf vertegenwoordigden de Duitse familie.

De recreatieboerderij ‘De Boerinn’, midden in het Zuidhollandse Groene Hart, bleek een verrassende locatie. In de schuren en stallen van het vroegere landbouwbedrijf, maar ook in het waterrijke buitenterrein, kon jong en oud met elkaar wedijveren bij diverse spelen. Door de organisatoren was gekozen voor drie soorten activiteiten: boogschieten, allerlei oud-hollandse spelen en klompengolf. Dat leverde drie winnaars op, die vervolgens aan de sjoelbak moesten strijden om de Gerhard van de Sandt wisseltrofee. Uiteindelijke winnaar werd Herman Heijne, partner van José Onderdenwijngaard. Paul van de Sandt en zijn dochter Ilse wonnen ieder een medaille met inscriptie als tweede en derde prijs.

Hoogtepunt van de Familiedag was de presentatie van het Familieboek. Deze vond plaats in een van de stallen, temidden van de koeien, kalveren en geiten die het bedrijf nog rijk is. Een toepasselijker omgeving voor een familie die tenslotte vele eeuwen haar hoofdbestaansmiddel heeft gevonden in landbouw en veeteelt, was niet denkbaar. Na een inleidend woord door Huub van de Sandt werden de eerste exemplaren door hem aangeboden aan de beide auteurs, Max en Casper van de Sandt. Op zijn beurt presenteerde Max een exemplaar aan Elsabé van de Sandt, ter herinnering aan Edgar en Hermann van de Sandt, de oudste onderzoekers van onze familiegeschiedenis.

Familiedag 2006

Op zaterdag 13 mei 2006 heeft de Stichting Van de Sandt een Familiedag georganiseerd. De bedoeling was dat jongere en oudere familieleden elkaar in een ongedwongen sfeer zouden kunnen ontmoeten. Met een aantrekkelijk programma wilden wij vooral onze jongere familieleden (en hun partners) stimuleren met elkaar te komen kennismaken. Ook hoopten wij op die manier bij hen belangstelling te wekken voor onze familiegeschiedenis.

Op aanraden van enkele jongeren was de keus gevallen op een wedstrijd kleiduivenschieten op het terrein van de Kleiduivenschietvereniging ‘de Betuwe’ in Ommeren (gemeente Buren). Daarmee werd in zekere zin een familietraditie voortgezet. In het jaar 1700 immers werd de toen 65-jarige Gerhard van de Sandt, burgemeester van Xanten, bij het koningschieten tot Koning van de St. Sebastianusbroederschap uitgeroepen. Bij die gelegenheid schonk hij de broederschap een (helaas verloren gegane) zilveren penning met zijn familiewapen en dat van zijn vrouw. Zes jaar later behaalde ook zijn zoon Alexander de Koningstitel.

Bij onverwacht mooi lenteweer verzamelden zich in de middag van 13 mei in het restaurant van de schietvereniging 66 familieleden en partners, van wie ongeveer de helft tot de jongere en zelfs de jongste generatie behoorde. De komst van zoveel jongeren maakte de Familiedag meteen al tot een succes.

Na een welkomstwoord en een korte uitleg over het kleiduivenschieten werd het gezelschap in groepjes ingedeeld. Die gingen vervolgens naar de verschillende schietposten op de schietbaan, waar instructeurs aanwijzingen gaven voor het raken van de ‘duiven’. Het werd een boeiende wedstrijd, waarbij al gauw bleek dat er grote verschillen waren in behendigheid van de deelnemers, maar ook dat sommige heel goede schutters weinig voor elkaar onderdeden. Met spanning werd dan ook uitgezien naar de uitslag. Na een kort beraad kon worden medegedeeld dat Rogier van de Sandt (zoon van Casper en Ans) de winnaar was met 11 treffers op een totaal van 15 schoten. Tweede werd Dennis Zomerdijk (kleinzoon van Emmy Sengers-van de Sandt) met 9 treffers, terwijl Nadia Mennes (vriendin van Rogier), ook met 9 treffers, de derde prijs behaalde.

Als initiatiefnemer en mede-organisator van de Familiedag reikte Casper van de Sandt aan Rogier de Gerhard van de Sandt trofee uit: een glazen wijnkoeler met gegraveerd familiewapen en vergezeld van een oorkonde, een verwijzing naar de prijs die Gerhard van de Sandt 306 jaar geleden bij het koningschieten had behaald. De winnaars van de tweede en derde prijs ontvingen respectievelijk een zilveren en een bronzen medaille.

Met een smakelijk warm buffet werd de uiterst geanimeerde Familiedag besloten. Iedereen was het erover eens dat het een heel geslaagd evenement was geweest, dat zeker voor herhaling vatbaar was. Als herinnering kreeg ieder deelnemend familielid de nieuwe grafische uitvoering van de familiestamboom mee naar huis.