Familiedag 13 mei 2006

Nieuws

Nieuwsbrief | Maart 2010

Van het Stichtingsbestuur
In februari is de reguliere jaarvergadering van het Stichtingsbestuur geweest en is Jos Spierenburgh officieel als secretaris / penningmeester aangetreden. Hij zal deze functies voorlopig vervullen, in de hoop dat er op niet te lange termijn een jongere generatie zich geroepen voelt om tot het bestuur toe te treden. Helaas kon de geplande jaarvergadering in december geen doorgang vinden vanwege het slechte winterweer op die dag.
Het belangrijkste thema van de vergadering was het Familieboek, daarover later meer. Verder hebben wij onze gedachten laten gaan over een tweede familiereünie. Wij zullen u reeds in deze Nieuwsbrief de data noemen, die ons geschikt lijken voor een dergelijke bijeenkomst.
Nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom, want vers en jonger bloed kan zorgen voor een continuïteit van de Stichting in de nabije toekomst. Vermelding van sociale activiteiten – vrijwilligerswerk – op hun Curriculum Vitae kan voor de jongere generatie vaak een pluspunt zijn: het geeft aan dat men ook op andere gebieden actief wil zijn. Tegelijkertijd ook kan het sociale netwerk op deze wijze worden uitgebreid.

Het Familieboek
De voorbereiding van het Familieboek vordert gestaag. Verscheidene hoofdstukken hebben hun definitieve versie al gekregen en worden drukrijp gemaakt. Casper van de Sandt heeft samen met zijn zoon Erik een eerste proefversie ontworpen.
Het boek (met als werktitel “Zevenhonderd jaren Van de Sandt”) beschrijft de geschiedenis van onze familie van circa 1350 tot heden, in totaal 20 generaties! Naast de feitelijke stamboomgegevens zal het boek vooral een verhalend karakter krijgen. Mede door een groot aantal illustraties en een frisse vormgeving wordt het een aantrekkelijk en leesbaar boek.
Het boek zal tien hoofdstukken gaan tellen. Er zijn inmiddels acht hoofdstukken klaar en aan het negende wordt gewerkt. Voor hoofdstuk negen (“De Nederlandse familietak”) zijn de actuele gegevens van alle nog levende familieleden nodig. Naar de ons bekende adressen is een brief uitgegaan om de gegevens te controleren en aan te vullen. Verder is eenieder gevraagd – in verband met de wet op de privacy – of men akkoord is met publicatie van zijn persoonsgegevens in het Familieboek. Op dit moment heeft vrijwel iedereen daarop positief gereageerd.
In het aparte kader wordt u gevraagd om foto’s en documentatie over uw familie af te staan voor een eventuele publicatie in het Familieboek. Het zou goed zijn als de verschillende takken van de familie in de illustraties vertegenwoordigd zouden zijn. Het streven is het boek te presenteren op een familiereünie in 2011, vijf jaar na de reünie van mei 2006. Als geselecteerde data kunnen genoemd worden: zaterdag 21 mei of zaterdag 24 september 2011. Waar de familiereünie gaat plaatsvinden, moet nog goed bekeken worden, want we willen met een programma komen waar zoveel mogelijk familieleden aan deel kunnen nemen.

Wie in het bezit is van foto’s, bidprentjes e.d. van zijn (groot)ouders of andere familieleden die interessant kunnen zijn voor opname in het boek, wordt vriendelijk verzocht deze (eventueel tijdelijk) af te staan aan de samenstellers (op het adres: Regentesselaan 2, 4835 KL Breda).

Onze website
Graag vestigen wij nog eens de aandacht op onze website www.vandesandt.org. In een aantrekkelijk ontwerp van Luuk van de Sandt (zoon van Toon en Riekje uit Eibergen) is informatie te vinden over onze familiestichting, de geschiedenis van onze familie, het familiewapen, de stamboom, activiteiten en publicaties van de stichting en nieuwsberichten. Op elke pagina van de website zijn foto’s te zien van de Familiedag in mei 2006.
Door op het Engelse vlaggetje op de welkomstpagina te klikken komt men op de Engelstalige pagina’s van de Stichting Van de Sandt (Dutch Van de Sandt Foundation) op de website van de Amerikaanse Van Zandt Society: www.vanzandtsociety.com. Let op: deze Engelse pagina’s zijn niet geactualiseerd!

Donaties
De Stichting Van de Sandt wordt in staat gesteld haar werkzaamheden te verrichten dankzij donaties van belangstellende familieleden. De Stichting telt nu ongeveer 40 donateurs, een aantal dat natuurlijk nog voor uitbreiding vatbaar is. Donateurs ontvangen de publicaties van de Stichting geheel gratis of tegen gereduceerde prijs.
Nieuwe donateurs, ook onder onze jongere familieleden, zijn van harte welkom! Donateurs zijn geheel vrij in de bepaling van het bedrag dat zij jaarlijks willen schenken. Van jongeren (waaronder studenten) verwachten wij een bijdrage van niet meer dan € 10,- per jaar. Men kan zich als donateur aanmelden door overmaking van het gekozen bedrag (met vermelding van naam en volledig adres!) op het rekeningnummer van de Stichting bij de ING Bank (zie hieronder). Elke nieuwe donateur ontvangt een fraaie reproductie van ons familiewapen, zoals boven deze Nieuwsbrief afgebeeld, als welkomstgeschenk.
Het is de bedoeling dat de donateurs die eind dit jaar als zodanig staan ingeschreven, volgend jaar het Familieboek tegen een gereduceerde prijs kunnen aanschaffen. Een extra reden om dit jaar werkelijk donateur van onze Stichting te worden.

Adreswijzigingen
Het komt natuurlijk voor dat leden van onze familie verhuizen. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om de Stichting dat te laten weten, zodat wij u ook op het nieuwe adres kunnen bereiken. Dit geldt tevens voor wijzigingen in het e-mailadres. Een e-mail aan de Stichting is voldoende.