Familiedag 13 mei 2006

Nieuws

Nieuwsbrief | Oktober 2010

Het Familieboek
In de afgelopen maanden zijn de laatste twee hoofdstukken van het Familieboek in concept gereed gekomen. Het uitvoerige hoofdstuk 9 behandelt de familie Van de Sandt in Nederland, de periode 1860 – 2010. In 1866 verhuisde Peter Johann van de Sandt met vrouw en vier kinderen van Griethausen naar Elst in de Betuwe. Daar bouwde hij in de buurtschap Reeth een kapitale herenboerderij die hij de naam van de buurtschap gaf. In Elst werden nog acht kinderen geboren. Zo werd Peter Johann de stamvader van de Nederlandse familietak.
Dankzij de medewerking van alle in leven zijnde nakomelingen van Peter Johann kan in dit hoofdstuk een compleet beeld worden gegeven van de Nederlandse familietak, tot en met de jongste generatie. In hoofdstuk 10 wordt een bijzondere familietak beschreven, die tot dusver vrijwel onbekend was. Ook de stamvader van deze familietak, Gerardus Henricus van de Sandt, verhuisde met zijn vrouw van Duitsland (Elten) naar Nederland (Amsterdam), 16 jaar eerder dan de bovengenoemde Peter Johann. Van zijn nakomelingen woont nu niemand meer in Nederland. Allen zijn uitgezwermd naar diverse landen in en buiten Europa. Vandaar dat dit hoofdstuk de titel draagt: ‘Een kosmopolitische familietak’.
In de komende maanden zal de laatste hand worden gelegd aan het vaststellen van de definitieve tekst van het manuscript. Daartoe behoren ook een Voorwoord, een Inleiding en een Epiloog, die bovendien een Duitse en een Engelse vertaling zullen krijgen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de grafische vormgeving van het boek, het plaatsen van de (vele) illustraties, enzovoort. Al met al zal er nog veel werk verzet moeten worden voordat het Familieboek (dat waarschijnlijk zo’n 300 pagina’s zal tellen) uiteindelijk het licht zal zien.

Een familiereünie
Het streven van het stichtingsbestuur is erop gericht het boek te presenteren op een familiereünie in 2011, vijf jaar na de reünie van mei 2006. Het is in dit stadium nog niet mogelijk een definitieve datum voor de reünie te noemen. Vooralsnog houden wij vast aan de beide in de vorige Nieuwsbrief genoemde data: zaterdag 21 mei of zaterdag 24 september 2011. Wij vragen alle familieleden voorlopig beide data in hun agenda te willen reserveren. In de volgende Nieuwsbrief, die begin 2011 verschijnt, hopen wij de definitieve datum te kunnen mededelen.

Negen ordners met familiepapieren
Voor de samenstelling van het Familieboek is met veel familieleden e-mail- en briefcontact geweest. Eén van die familieleden is Heinrich van de Sandt (1938) uit Düsseldorf. Evenals de eerdergenoemde Peter Johann stamt ook Heinrich af van de ‘Klosterhof’ in Griethausen: zijn overgrootvader was een oudere broer van Peter Johann.
Heinrich liet weten dat hij een negental ordners met familiedocumenten bezat, die hij aan de Stichting Van de Sandt wilde overdragen, een aanbod dat natuurlijk graag werd aanvaard. Zo arriveerde Heinrich met zijn zuster Rita in juni j.l. bij Max van de Sandt in Breda, met in de kofferbak de negen ordners. Ze bleken onder meer een groot aantal kopieën van officiële akten van de (Duitse) burgerlijke stand te bevatten (geboorten, huwelijken, overlijdens), maar ook brieven en andere familiepapieren. Samen vormen ze een waardevolle aanvulling op de uitgebreide informatie die wij al over de familie in Duitsland bezitten.

Van de secretaris
Heeft u er al aan gedacht om uw bijdrage aan de Stichting voor 2010 over te maken naar ons banknummer? De gegevens staan onder aan deze Nieuwsbrief. Nieuwe donateurs voor de Stichting zijn vanzelfsprekend erg welkom. Zij stellen de Stichting van de Sandt in staat haar werkzaamheden te verrichten. Donateurs bepalen zelf de grootte van hun jaarlijkse bijdrage; van de jongeren verwachten wij een minimale bijdrage van € 10.00 per jaar.
Degenen, die eind dit jaar als donateur staan ingeschreven en een vrijwillige donatie aan de Stichting hebben gedaan, krijgen volgend jaar een reductie op de prijs van het Familieboek. De korting zal door het bestuur worden bepaald en bij de inschrijving voor het Familieboek worden aangegeven.
Vooral de jongere generatie is van harte welkom als donateur, want deze is tot nu toe wat ondervertegenwoordigd. Aanmelding kan eenvoudig door een e-mail met naam en adres te sturen aan de Stichting en door overmaken van een bijdrage aan de Stichting.

Denkt u er om het Stichtingsbestuur te informeren over eventuele wijzigingen in adres en / of e-mailadres. Op die manier kunnen wij u op de hoogte houden van de activiteiten van de Stichting en kunnen wij u bereiken mochten wij nog nadere vragen hebben over uw eventuele gegevens, die in het Familieboek worden gepubliceerd.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een functie in het Stichtingsbestuur, laat het ons dan weten. Voor de continuïteit van de Stichting zijn er zeker kandidaten nodig in de komende jaren.

Onze website
Onze website www.vandesandt.org is een bezoekje waard; daar kunt u informatie vinden over onze familiestichting, de geschiedenis van onze familie, het familiewapen, de stamboom, activiteiten en publicaties van de stichting en nieuwsberichten. Op elke pagina van onze website zijn foto’s te zien van de Familiedag in mei 2006. De website van de Amerikaanse Van Zandt Society: www.vanzandtsociety.com is vernieuwd en kent op dit moment een link naar de website van onze Stichting.