Familiedag 13 mei 2006

Publicaties

Het Familieboek

Na vele jaren onderzoek hebben Max en Casper van de Sandt hun boek over de geschiedenis van de familie Van de Sandt voltooid. Onder de titel Zeven eeuwen Van de Sandt hebben zij de resultaten van hun onderzoek op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier samengebracht. Het boek bevat niet alleen de feitelijke genealogische gegevens van de verschillende generaties, maar heeft vooral een verhalend karakter. In een prettig leesbare stijl worden de lotgevallen van de familie, zoals die zich door de eeuwen heen hebben voorgedaan, beschreven. Aan een aantal markante figuren in de familiegeschiedenis wordt bijzondere aandacht besteed.

Het boek opent met een beschrijving van de herkomst van de familie in de omgeving van het Duitse stadje Rees aan de Niederrhein. Daar bevond zich omstreeks 1350 een hoeve genaamd Hof up den Sande, met als erfpachter Konrad vamme Sande, de oudste voorvader van het geslacht die wij kennen. Na hem hebben nog zes generaties van de familie op deze hoeve gewoond en gewerkt

Landbouw en veeteelt op eigen grondbezit zijn vele eeuwen lang het hoofd-bestaansmiddel van de familie geweest, vaak met belangrijke functies in het plaatselijk en regionaal bestuur als nevenactiviteit. Heel geleidelijk hebben steeds meer leden van de familie de weg gevonden naar beroepen in het openbaar bestuur, de handel, de dienstverlening en naar academische en aanverwante beroepen.

Lange tijd heeft het woongebied van de familie zich niet verder uitgestrekt dan het Duitse Rijnland en het aangrenzende deel van Nederland. Pas vanaf de 19e eeuw begon zij zich over grotere afstanden te verspreiden, naar verdere gebieden in Duitsland en Nederland, maar ook naar andere landen in en buiten Europa. Van de familie in Nederland worden achtereenvolgens de Elster, de Dordtse, de Deldense en de Indische tak tot aan de huidige tijd beschreven.

Het boek, mooi vormgegeven door een professioneel ontwerpbureau, is een uitgave van de Stichting Van de Sandt. Het telt, in hardcover, 336 pagina’s en bevat een groot aantal foto’s en andere afbeeldingen. De prijs van het boek bedraagt € 40,- (exclusief € 8,50 binnenlandse verzendkosten).

Uitverkocht! Naar de aanloop van de reünie in 2021 zal de belangstelling voor een herdruk worden gepeild onder de familieleden.

Het Familieboek bestaat uit de volgende onderdelen: • Onze vroegste voorouders: de generaties I t/m IX (globaal de periode 1350- 1650), beginnend bij onze oudste bekende voorvader Konrad vamme Sande (1358). • De Xantense familietak: de generaties X t/m XIII in Xanten (1650-1800). • Het begin van de Kleefse familietak: de generaties X t/m XIII in Düffelward en Griethausen (1650-1800). • De Van de Sandts van Klosterhof: de generaties XIV t/m XVIII (1800-2000). • De Van de Sandts van Hof Brienen: de generaties XIV t/m XVIII (1800- 2000). • De Nederlandse familietak: de generaties XV t/m XX (1860-2010).

 

Ons Familieboek in de genealogische tijdschriften

Na het verschijnen van ons Familieboek hebben verscheidene genealogische tijdschriften aandacht besteed aan het boek. Sommige tijdschriften, zoals het Duitse Mosaik (uit Kleef), hebben zich vrijwel beperkt tot het overnemen van de tekst op de achterflap, in dit geval uiteraard in het Duits vertaald. Andere tijdschriften hebben ook enige waarderende woorden aan het boek gewijd.

De Nederlandsche Leeuw, Genealogie, Gens Nostra, Genealogisch Erfgoed Magazine en Veluwse Geslachten prijzen vooral de fraaie en professionele vormgeving van het boek.  Het meest uitvoerig is Gens Germana. Dit tijdschrift spreekt van ‘een uitzonderlijk rijke verzameling aktes, gegevens, verhalen en afbeeldingen van deze familie uit de Nederrijn rond Rees, met een voor- en nawoord ook in het Duits en Engels en een uitgebreid notenapparaat, dat voor veel andere onderzoekers ook aanwijzingen kan geven naar onbekende bronnen’.

De bespreking van het boek in de verschillende tijdschriften heeft ook een ruim aantal bestellingen door geínteresseerden opgeleverd.