Familiedag 13 mei 2006

Publicaties

Overige Publicaties

Door de Stichting Van de Sandt zijn tot nu toe de volgende publicaties uitgegeven:

Stamboom van de familie Van de Sandt, Breda 1998/2005. Grafische weergave van de stamboom van de Nederlandse tak van de familie Van de Sandt en het Duitse voorgeslacht in rechte lijn met broers en zusters vanaf ca. 1350, in totaal 18 generaties (ca. 240 personen); voorzien van familiewapen in zwart/wit; afgedrukt op 120 grs. wit papier op A0-formaat (84 x 118 cm). Nieuwe uitgave. Uitverkocht.

Nagelaten geschriften van Alexander van de Sandt J.u.D. (Xanten 1663-1721), uit het Latijn vertaald en geannoteerd door M.A.J. van de Sandt en H.J.G. Onderdenwijngaard. Breda 1995. ISBN 90-9008350-2 (126 pagina’s, 9 illustraties). Uitverkocht.

Toon mij uw boeken…; een analyse van de bibliotheek van Alexander van de Sandt J.u.D. (Xanten 1663-1721), door Max van de Sandt en Hein Onderdenwijngaard. Breda 2000 (68 pagina’s, 4 illustraties).  Uitverkocht.

The library of Dr. Alexander van de Sandt (Xanten, 1663-1721) door M.A.J. van de Sandt en H.J.G. Onderdenwijngaard. Overdruk van het Engelstalige artikel, waarin opgenomen de complete catalogus van Alexanders bibliotheek, in het internationale tijdschrift «LIAS» [Sources and Documents relating to the Modern History of Ideas], aflevering 27/1, december 2001, ISSN 0304-0003 (94 pagina’s, 2 illustraties). Uitverkocht.

Van ‘Hof up den Sande’ tot ‘Große Sandenhof’; de geschiedenis van onze stamhoeve, door Max van de Sandt. Breda 2001. ISBN 90-806790; NUGI 480/647 (24 pagina’s, een Nederlands en Duits voorwoord, 7 illustraties waarvan 2 in kleur). Uitverkocht

Onze vroegste voorouders; acht generaties Van de Sandt 1350-1650, door Max en Casper van de Sandt. Breda 2004. ISBN 90-806790-2-X (54 pagina’s, met Duitse samenvatting en conclusies, 3 illustraties). Uitverkocht.