Familiedag 13 mei 2006

Stamboom

Van de Sandt bronnen

1358 augustus 11: Oorkonde in het Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (Kurköln, Urk. 639)

Samenvatting oorkonde 1358:
Aartsbischop Wilhelm von Gennip (1349-1362) verklaart dat ridder Johann von Ghemen en zijn moeder Elisabeth voor zichzelf en hun erven voor altijd afstand hebben gedaan van hun rechten op de aartsbischoppelijke visserij bij Rees genaamd up den Sande.
Ridder von Ghemen wordt het recht verleend de Hof op den Sande in naam van de aartsbischop van Konrad vamme Sande en zijn vrouw Greta te verwerven.

Bron:
W. Janssen, Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter, vol. 6, Cologne-Bonn 1977, nr. 1115, p. 313.
Ook vermeld als
‘Msc. B 1 S. 247’ in: Th. Ilgen, Quellen zur inneren Geschichte der Rheinischen Territorien; Herzogtum Kleve, I. Ämter und Gerichte, vol. 2, Düsseldorf 1978, p. 425, noot 2.

Terug naar stamboom


1394: Oorkonde in het Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (Reg. Cliv. G Bl. 141v).

Samenvatting oorkonde 1394:
Lambert van den Sande ux. [echtgenote] Griete met haer beider soon Evert sijn gehandt
an den have te Sanden tegen Rees, gehoorend onder Aspel en Rees, waar sij nu op woonen en
waervan sij een brief van ’t Ertzstift Collen hebben.

Bron:
Hoge Raad van Adel, coll. W.A. van Spaen (1750-1817), inv. nr. 90A44; idem coll. Snouckaert van Schauburg, inv.nr. 3881.
Ook vermeld in: Th. Ilgen, Quellen zur inneren Geschichte der Rheinischen Territorien; Herzogtum Kleve, I. Ämter und Gerichte, vol. 2, Düsseldorf 1978, p. 425, noot 4.

Terug naar stamboom


1412: Oorkonde in het Stadtarchiv Rees (Rotulus 13).

Samenvatting oorkonde 1412:
Het echtpaar Lambert en Griete van den Sande schenken twee huizen bij het kerkhof te Rees aan hun zoon Johan van den Sande en zijn vrouw Elisabeth.

Bron:
Al. Meister, Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, vol. 64, Keulen 1897, p. 168.

Terug naar stamboom


Ryckwyn II van den Sande 1604/1624

1604/1624 Tekst op een perceelskaart van “Hof op den Sande” door Heinrich von Seenhem orgineel in het Museum Burg Linn, Krefeld (Duitsland)

Samenvatting tekst perceelskaart 1604/1624:
Tekening van de Hof up gen Sand tegenover Rees, in bezit van de erven Ryckwyn van de Sande, die door Derick Zellen als laatste bebouwd is, in de staat waarin deze zich in maart 1604 bevond, waarbij vermeld wordt dat het huis in augustus 1624 wegens de aanleg van de schans is afgebroken.

Terug naar stamboom