Familiedag 13 mei 2006

Stichting van de Sandt

De Stichting Van de Sandt, opgericht in 1995, had tot doel het bevorderen van historisch en genealogisch onderzoek met betrekking tot de Duits/Nederlandse familie Van de Sandt.

Sinds de statutenwijziging in 2016 richt de Stichting zich meer op het bevorderen van de onderlinge band in de familie Van de Sandt. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van familiereünies, excursies en activiteiten en door het onderhouden van een familiewebsite.

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:
– Casper van de Sandt, voorzitter
– Erik van de Sandt, secretaris
– Paul van de Sandt, penningmeester
– Tjeerd van de Sandt, bestuurslid

Voor aanmelding als belangstellende of donateur gelieve men zich te wenden tot de secretaris: Erik van de Sandt, e-mail: info@vandesandt.org. Elke nieuwe donateur ontvangt een fraaie reproductie van het familiewapen als welkomstgeschenk.

THE VAN DE SANDT FOUNDATION

The Van de Sandt Foundation, started in 1995, aims for the enhancement of the historical and genealogical research concerning the German / Dutch family Van de Sandt.

Since the change of the regulations in 2016, the Foundation aims more for the enhancement of the mutual ties in the family. The Foundation tries to gain this goal by organizing familyreunions, excursions and activities and by the support of a website.

The present board of the Foundation is:
– Casper van de Sandt, chairman
– Erik van de Sandt, secretary
– Paul van de Sandt, treasurer
– Tjeerd van de Sandt, board member

For subscription as a interested or donor you can contact our secretary directly: Erik van de Sandt, e-mail: info@vandesandt.org. Every new donor will receive a nice reproduction of our Coat of Arms as a gift.

DIE VAN DE SANDT STIFTUNG

Die Van de Sandt Stiftung, gegründet 1995, hat als Ziel die genealogische und historische Forschung bezüglich der deutsch / niederländischen Familie Van de Sandt zu fördern.

In 2016 ist eine Statutenänderung durchgeführt. Die Stiftung beschäftigt sich mit die Förderung der gegenseitigen Verbindungen in der Familie. Die Stiftung will dieses Ziel erreichen durch Familientreffen, Exkursionen und Aktivitäten und durch instandhaltung einer website.

Der Vorstand ist wie folgt:
– Casper van de Sandt, Vorsitzender
– Erik van de Sandt, Schriftführer
– Paul van de Sandt, Schatzmeister
– Tjeerd van de Sandt, Mitglied des Vorstands

Für Anmeldung als Interessente oder Spender bitte sich wenden an den Schriftführer: Erik van de Sandt, E-mail: info@vandesandt.org. Jeder Spender wird eine schöne Wiedergabe des Familienwappens als Willkommensgeschenk erhalten.