Familiedag 13 mei 2006

Stichting van de Sandt

De Stichting Van de Sandt, opgericht in 1995, heeft tot doel het bevorderen van historisch en genealogisch onderzoek met betrekking tot de Duits/Nederlandse familie Van de Sandt.

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:
- Casper van de Sandt, voorzitter
- Marcel van de Sandt, secretaris
- Paul van de Sandt, penningmeester
- Rogier van de Sandt, bestuurslid
- Tjeerd van de Sandt, bestuurslid

Donaties aan de Stichting worden aangewend voor het verrichten van onderzoek, het uitgeven van publicaties, het verwerven van archivalia e.d. Donateurs zijn geheel vrij in de bepaling van het bedrag dat zij jaarlijks willen schenken. Zij ontvangen de publicaties van de Stichting geheel gratis of tegen gereduceerde prijs.

Voor aanmelding als donateur gelieve men zich te wenden tot de secretaris: Marcel van de Sandt, e-mail: info@vandesandt.org. Elke nieuwe donateur ontvangt een fraaie reproductie van het familiewapen als welkomstgeschenk.

Donaties kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL28 BUNQ 2290 1489 97 tnv “Stichting van de Sandt” te Bosch en Duin (BIC code is BUNQNL2A).

THE VAN DE SANDT FOUNDATION

The Van de Sandt Foundation, started in 1995, aims for the enhancement of the historical and genealogical research concerning the German / Dutch family Van de Sandt.

The present board of the Foundation is:
- Casper van de Sandt, chairman
- Marcel van de Sandt, secretary
- Paul van de Sandt, treasurer
- Rogier van de Sandt, board member
- Tjeerd van de Sandt, board member

Donations to the Foundation are applied for the carrying out of research, editing of own publications and the acquisition of documents for its archive. Donors are donating a free-chosen amount of money every year. They receive the publications of the Foundation free of charge or at a reduced price.

For subscription as a donor you can contact our secretary directly: Marcel van de Sandt, e-mail: info@vandesandt.org. Every new donor will receive a nice reproduction of our Coat of Arms as a gift.

Donations can be transferred to our banking account: NL28 BUNQ 2290 1489 97 at “Stichting van de Sandt” te Bosch en Duin (BIC code: BUNQNL2A).

DIE VAN DE SANDT STIFTUNG

Die Van de Sandt Stiftung, gegründet 1995, hat als Ziel die genealogische und historische Forschung bezüglich der deutsch / niederländischen Familie Van de Sandt zu fördern.

Der Vorstand ist wie folgt:
- Casper van de Sandt, Vorsitzender
- Marcel van de Sandt, Schriftführer
- Paul van de Sandt, Schatzmeister
- Rogier van de Sandt, Mitglied des Vorstands
- Tjeerd van de Sandt, Mitglied des Vorstands

Spenden an die Stiftung werden verwendet für Forschung, herausgeben von Veröffentlichungen, erwerben von Archivalia, usw. Spender können ganz frei bestimmen, welchen Betrag sie jährlich schenken möchten. Sie erhalten die Veröffentlichungen der Stiftung kostenlos oder zu reduzierten Preisen.

Für Anmeldung als Spender bitte sich wenden an den Schriftführer: Marcel van de Sandt, E-mail: info@vandesandt.org. Jeder Spender wird eine schöne Wiedergabe des Familienwappens als Willkommensgeschenk erhalten.

Spenden können überwiesen werden auf unser Konto: NL28 BUNQ 2290 1489 97  auf Namen der ”Stichting van de Sandt” zu Bosch en Duin (BIC code: BUNQNL2A).