Familiedag 13 mei 2006

Stichting van de Sandt

De Stichting Van de Sandt, opgericht in 1995, heeft tot doel het bevorderen van historisch en genealogisch onderzoek met betrekking tot de Duits/Nederlandse familie Van de Sandt.

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:
- Max van de Sandt, Breda, voorzitter
- Jos Spierenburgh, Eindhoven, secretaris-penningmeester
- Casper van de Sandt, Bosch en Duin
- Huub van de Sandt, Tilburg

Donaties aan de Stichting worden aangewend voor het verrichten van onderzoek, het uitgeven van publicaties, het verwerven van archivalia e.d. Donateurs zijn geheel vrij in de bepaling van het bedrag dat zij jaarlijks willen schenken. Zij ontvangen de publicaties van de Stichting geheel gratis of tegen gereduceerde prijs.

Voor aanmelding als donateur gelieve men zich te wenden tot de secretaris-penningmeester: Jos Spierenburgh, Cassandraplein 30, 5631 BB Eindhoven; e-mail: info@vandesandt.org. Elke nieuwe donateur ontvangt een fraaie reproductie van het familiewapen als welkomstgeschenk.

Donaties kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer 181167 [IBAN: NL62 INGB 0000 67] van de ING bank ten name van de Stichting Van de Sandt te Eindhoven.


THE VAN DE SANDT FOUNDATION

The Van de Sandt Foundation, started in 1995, aims for the enhancement of the historical and genealogical research concerning the German / Dutch family Van de Sandt.

The present board of the Foundation is:
- Max van de Sandt, Breda, chairman
- Jos Spierenburgh, Eindhoven, secretary-treasurer
- Casper van de Sandt, Bosch en Duin
- Huub van de Sandt, Tilburg

Donations to the Foundation are applied for the carrying out of research, editing of own publications and the acquisition of documents for its archive. Donors are donating a free-chosen amount of money every year. They receive the publications of the Foundation free of charge or at a reduced price.

For subscription as a donor you can contact our secretary directly: Jos Spierenburgh, Cassandraplein 30, 5631 BB Eindhoven; e-mail: info@vandesandt.org. Every new donor will receive a nice reproduction of our Coat of Arms as a gift.

Donations can be transferred to our banking account: ING 181167 (IBAN: NL62 INGB 0000 1811 67; BIC: INGBNL2A) called “Stichting Van de Sandt” at Eindhoven.


DIE VAN DE SANDT STIFTUNG

Die Van de Sandt Stiftung, gegründet 1995, hat als Ziel die genealogische und historische Forschung bezüglich der deutsch / niederländischen Familie Van de Sandt zu fördern.

Der Vorstand ist wie folgt:
- Max van de Sandt, Breda, Vorsitzender
- Jos Spierenburgh, Eindhoven, Schriftführer-Schatzmeister
- Casper van de Sandt, Bosch en Duin
- Huub van de Sandt, Tilburg

Spenden an die Stiftung werden verwendet für Forschung, herausgeben von Veröffentlichungen, erwerben von Archivalia, usw. Spender können ganz frei bestimmen, welchen Betrag sie jährlich schenken möchten. Sie erhalten die Veröffentlichungen der Stiftung kostenlos oder zu reduzierten Preisen.

Für Anmeldung als Spender bitte sich wenden an den Schriftführer: Jos Spierenburgh, Cassandraplein 30, 5631 BB Eindhoven; E-mail: info@vandesandt.org. Jeder Spender wird eine schöne Wiedergabe des Familienwappens als Willkommensgeschenk erhalten.

Spenden können überwiesen werden auf unser Konto: ING 181167 (IBAN: NL62 INGB 0000 1811 67; BIC: INGBNL2A) auf Namen der “Stichting Van de Sandt” zu Eindhoven.